กรุณากรอกเฉพาะข้อมูลจริงเท่านั้น

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

{{ errors.first('acc_no') }}
{{ errors.first('tel') }}
{{ errors.first('lineid') }}
{{ errors.first('user_name') }}

ต้องไม่ใช้ข้อมูลเดียวกับเบอร์โทร เป็นตัวเลขและตัวอักษรอังกฤษเล็ก a-z

{{ errors.first('password') }}